Укупна цена:


DVD ZONA SHOP је партнерски пројекат правних субјеката Мала СРБ Продавница д.о.о., Београд (продаја у Србији)
i Mediaweb p.r., Београд (менаџмент продавнице). Власник бренда "DVD ZONA" je Mediaweb p.r., Београд.

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ
DVD ZONA SHOP није малопродајни објекат (класична продавница), продајемо вршимо испоруком путем курирске службе!
Лично преузимање наруџбина у нашим административним просторијама је могуће уз претходну најаву и договор око термина преузимања.

Контакт за купце

емаил: office@dvdzona.co.rs
радно време: понедељак-петак 10-17h

телефони:
(011) 318-7630 (понедељak – петак, 10-17h)
(069) 383-9662 [069-DVD-ZONA] (
понедељak – петак 10-17h)

Велепродаја

емаил: veleprodaja@dvdzona.co.rs
телефони:
+381 11 318-7630, +381 69 383-9662

Званични подаци

Mala SRB Prodavnica d.o.o.
  Нехруова 51a, локал 120, 11070 Нови Београд
SERBIA

ПИБ:
109077233
Мат. број: 21123161
Прет. делатност: 47.91

MEDIAWEB p.r.
Омалдинских Бригада 20
11070 Нови Београд
Србија

ПИБ: 104374795
Мат. број: 60129649 Прет. делатност: 72400