Ukupna cena:

DVD Zona Shop posluje u skladu sa zakonima Republike Srbije i poštuje prava svojih kupaca. Ukoliko ste u bilo kakvoj nedoumici, molimo vas da nas odmah kontaktirate, telefonom ili putem emaila. Svi naši kontakti se nalaze na stranici "Kontakt".


RAZLOZI ZA REKLAMACIJU

mogu nastati u slučaju:

· isporuke artikala koji nisu naručeni
· isporuke artikala koji imaju materijalne nedostatke


PROCEDURA REKLAMACIJE

Kupac je dužan da uputi reklamaciju u roku od 3 dana od dana kupovine, na jedan od sledećih načina:
- pismenim putem, na e-mail adresu reklamacije@dvdzona.co.rs
- telefonski, na brojeve telefona +381 69 383 9662 ili +381 11 628 9831 (od ponedeljka do petka, u periodu 10-17h)

DVD Zona Shop / Mala SRB Prodavnica doo je dužan da o reklamaciji Kupca odluči u roku od 7 dana od dana prijema, i da o ishodu postupka po reklamaciji odmah obavesti Kupca, pismenim ili usmenim putem.

POVRAĆAJ ARTIKALA

Pri vraćanju artikle spakujte u ambalažu koja omogućava siguran transport i pošaljite na dole navedenu adresu. Prilikom povraćaja svi artikli MORAJU biti u originalnom, nekorišćenom stanju jer u suprotnom nećemo moći da uradimo povraćaj. Ukoliko Kupac u roku ne vrati originalnu robu, Mala SRB Prodavnica doo zadržava pravo da Kupcu ne isporuči novu robu, odnosno, da ne izvrši povraćaj cene i troškova povraćaja robe.

U slučaju sumnje na tehničku neispravnost CD, DVD ili Blu-ray diska, molimo vas da pre podnošenja reklamacije disk proverite na bar još jednom uređaju - da bi isključili mogućnost eventualne delimične neispravnosti uređaja na kojem se kvar manifestovao (oslabljen ili uprljan laser). Ovo je naročito bitno kod uvoznih diskova sa stranim filmovima, koji se obično proizvode na dvoslojnim diskovima (dvostruko većeg kapaciteta od jednoslojnih, da bi kvalitet slike bio što bolji), jer plejeri sa oslabljenim laserom mogu imati problem da očitaju drugi sloj (tj. problemi sa očitavanjem nastaju oko polovine filma).

Takođe, prilikom prelaska lasera sa jednog na drugi sloj zapisa, može doći do kratkotrajnog (2-3 sekunde) zastoja ili preskakanja u reprodukciji filma - ovo je tehničko ograničenje DVD tehnologije, može se desiti i kod apsolutno ispravnog DVD uređaja; no ukoliko je reprodukcija nastavljena nakon toga, neće biti nikakvih daljih problema.

Takođe, skrećemo vam pažnju da je jedan (manji) deo uvoznih filmskih naslova, opet zbog što boljeg kvaliteta slike, snimljen na dvostranim DVD diskovima, tj. koji su snimljeni sa obe strane diska, nemaju odštampanu "nalepnicu" na jednoj od strana, i koji se oko polovine filma trebaju okrenuti u plejeru (poruka o tome biće vam prikazana na ekranu).

Prilikom vraćanja pravilno navedite svoju adresu, jer u protivnom nećemo biti u mogućnosti da vam obezbedimo povraćaj.

Molimo vas da povraćaj artikala NE RADITE pre nego što vas obavestimo o ishodu reklamacije, i dogovorimo se oko načina njene realizacije. U suprotnom, ne odgovaramo za eventualno izgubljene ili oštećene pošiljke.

Adresa za povraćaj robe:

Mala SRB Prodavnica d.o.o.
Nehruova 51a, lokal 120
11070 Novi Beograd
SERBIA